Hjelpearbeide blant flomofre og syke.

Vi har i flere år drevet en uteklinikk. Arbeidet startet i 2011 da det var storflom i Budalangi og mange måtte flytte til teltleire. Det viste seg at mange var syke både av malaria og infeksjoner pga det dårlige drikkevannet. Jane, som er sykepleier, Wenche, Caren og Samuel begynte å gå fra telt til telt for å hjelpe de syke. Dette ble starten på vårt hjelpearbeide blant flomomfre og andre som trenger hjelp.


Da flommen var over fortsatte vi med å behandle de syke i området hvor de bodde. Dette var ett område som lå langt fra sykehus eller annet helsesenter. Det ble dannet en uteklinikk som var åpen 2-3 dager i uken, alt etter behov. På 4 år fikk ca. 20 000 personer hjelp av Jane og hennes team. Dette er personer som er så fattige at de ikke har mulighet til å dra til sykestua for behandling. De fleste som kommer for å få hjelp er barn og eldre. De fleste lider av malaria, diaré, åndedretts-sykdommer, kolera og andre vannbårne sykdommer på grunn av det forurensede vannet.


Vi har to veldig gode medarbeidere i Jane, Elizabeth og Dick. Jane er sykepleier og Dick jobber som hjelpepleier på Nyambare sykestue, men han pleier å reise ut i felten sammen med Jane for å gi helsehjelp til de fattigste.


Dick har vært pådriveren til å starte KenyaHjelpen's jiggers kampanje. Ikke nok med det, han bruker også av sin fritid til å hjelpe nødlidende.  


Les mer om vår jiggerskampanje her.


Arbeidet med uteklinikken opphørte i 2018 da Jane ble syk og senere døde av sykdommen.  Vi jobber nå mer direkte med sykehusbehandling for de som måtte trenge det. 


Vårt nye arbeide blant flomofre dreier seg om matutdeling og hjelp til å bygge opp husene som har blitt ødelagt av flom.


Ønsker du å bidra med en gave, fyll ut skjemaet,VIPPS til 16449 eller sett inn direkte til konto 9365 16 40650.


Takk for gaven.

Gi en gave

 
 
 
 
 
 
 
 

Våre kontonummere

Gaver til nødhjelp: 9365 16 40650


Gaver til utgifter:    9365 16 40642

Arbeidet fortsetter blant flomofrene


Etter uteklinikkens opphør startet vi  med å bistå lokalsamfunnet når det var flom.  Mange mennesker som er rammet av flom ender opp med å bo midlertidig på skoler og teltleire. KenyaHjelpen organiserer matutdelinger på disse stedene for å sikre at de som er hardest rammet, får mat og vi bygger hus til de som ikke lenger har noe hjem å flytte tilbake til.


Vi jobber for å bringe håp og hjelp til de som trenger det mest i disse vanskelige situasjonene.


Matutdeling

Husbygging

Hjelpearbeide blant syke


Angeline hadde noen fryktelige sår som ikke en gang legen ville behandle. Hun er diabetiker og da hun fjernet jiggers utviklet det seg infeksjoner i såret.


Da Dick første gang behandlet henne var foten ødelagt av betennelse og var full av illeluktende materie og han fant flere jiggers og mark inne i sårene da han renset de. Allerede etter en måneds behandling kunne vi se stor forandring, såret var begynt å gro.


Skulle tro det var helt umulig å holde sårene rene og uten infeksjoner i disse omgivelsene, ettersom hun fortsatt bodde hjemme i et dårlig jordhus. Men Dick greide det.


For å holde såret rent og fri for betennelse brukte han brunt sukker. Bakteriene foretrekker sukkeret framfor såret og etterlater såret helt friskt og fint.


Utrolig hvor effektivt dette var.KenyaHjelpen hjelper syke både de som er i programmet og andre vi treffer med å få tilgang til livreddende sykehusbehandling, operasjoner for ulike lidelser inkludert hjerteproblemer og kreft.


Vi jobber for å sikre at alle har rett til god helsehjelp, uavhengig av økonomisk situasjon.


Med din støtte kan vi fortsette å redde liv og gi håp til de som trenger det mest.