Nyttig å vite

Hvem får hjelp?


Våre faddere gir hjelp til foreldreløse barn i Budalangi og områdene langs Victoriasjøen i Kenya. Ofte er nøden og elendigheten så stor, at vi som bor i Norge nesten ikke kan forestille oss hvor ille det er. Hiv/aids og malaria er svært utbredt, og mange barn er blitt foreldreløse.


Budalangi- området er preget av fattigdom, og selv om barna blir tatt vare på, lider deres familier med dårlig råd og lite mat, og de har vanskelig med å klare hverdagen. Ettersom nøden er stor, betyr din hjelp så mye! Det kan føre et barn ut av håpløsheten, og gi det mulighet til et verdig liv. Det kan hjelpe et lite barn til å greie seg bra her i verden.


Fadderstøtten sørger for at ditt fadderbarn får skolegang og medisiner. Fadderavgiften går uavkortet til dette.


Med din hjelp forvandles fortvilelse til håp!

Hvordan støtten fungerer i praksis.


Kvinnegruppene og lokale kontaktpersoner som har god kjennskap til landsbyene og familiene som bor der, finner foreldreløse barn som de tar med i fjernadopsjonsordningen. De barna som blir godkjent til å motta støtte, har mistet en eller begge foreldrene sine, og de bor hos veldig fattige familier som har tatt seg av dem. Mange bor hos besteforeldre eller andre slektninger. De har ikke mulighet til å gi barna det viktigste i livet som nok mat, klær, helsehjelp og penger til skolegang. Skolegang er viktig for å komme ut av fattigdommen og gi barnet en ny start i livet.


Barnet vil også ha jevnlig besøk av Caren og noen fra kvinnegruppa, som vil følge med at barnet har det bra, og om det trenger medisiner eller legehjelp.

Hvordan fadderpengene blir fordelt.


Fadderpengene blir sendt til Kenya den 20. i hver måned. Vi gir aldri ut fadderpengene direkte til barna eller deres verger. Dette for å sikre at pengene ikke blir brukt til andre ting enn til barnets beste.


Kontaktpersonene i Kenya har gjort avtaler med skolene om å betale skoleavgiftene hver måned, istedenfor til hvert kvartal. Dette sikrer at barna får skolegang og ikke blir kastet ut pga mangel på betaling. I utgangspunktet skal skolen være gratis i Primary School , men dette fungerer ikke. Ofte må skolene ansette ekstra lærere pga mangel på offentlige lærere. Disse blir ikke lønnet av staten, og må derfor lønnes av foreldrene. Mangler de bøker og skrivesaker, må dette også betales av eleven. Alle elever må også ha uniformer.

Vår oppfølging.


Vi har jevnlig kontakt med de lokale kontaktpersonene gjennom e-post eller sms. I tillegg bor vi mye av året i Kenya.


Hvor mye av pengene går til administrasjon?

KenyaHjelpen drives av frivillige, og våre medarbeidere jobber gratis etter eget ønske og interesse for å kunne hjelpe sine medmennesker. Som alle andre organisasjoner har også vi driftskostnader. Disse og lønn til våre medarbeidere i Kenya blir finansiert av styret og gaver til diverse utgifter. Alle reiser til Kenya finansieres direkte av de som reiser ut. Nullkostnads prinsippet er viktig, noe som kommer barna i programmet til gode. Vi samarbeider alltid med lokale menigheter. Disse jobber på frivillig basis, slik at alle midlene kommer frem til de som trenger det mest.


Det betyr at absolutt alt,- 100% av det beløpet du bidrar med går direkte til barna. Ingenting forsvinner underveis eller brukes på andre ting. Alt som kommer inn av gaver til nødhjelp og fadderbidrag, går direkte til fadderbarnet.