Bli fadder i dag!


Som Kenya-fadder hjelper du barnet med skolegang og helsehjelp

 
 
 
 
 
 
 

Takk for at du ønsker å bli Kenya-fadder.

Din fadderstøtte sikrer at utsatte barn får skolegang og helsehjelp.


Fyll ut skjemaet og du støtter et barn med 300 kroner pr. måned.


Når du blir fadder, vil du motta en velkomstpakke med bilde og informasjon om barnet og informasjonshefte for faddere.


Gjennom brev og oppdateringer vil du være i stand til å bygge en relasjon med ditt fadderbarn og se forskjellen du gjør i ditt barns liv.


100%  av pengene går til ditt barn. Dette er mulig fordi alle som jobber i KenyaHjelpen jobber på frivillig basis. De få kostnadene vi har blir dekket av frivillige gaver til utgifter.

Vi kan nå tilby to ulike måter å være fadder på:


                  Du betaler 300 kroner pr. måned og du blir fadder for ett bestemt barn som du kan følge på veien mot                                et selvstendig liv og som du kan ha kontakt med.


                  Ved å benytte deg av et valgfritt beløp mellom 100 og 275 kroner, støtter du et foreldreløst barn                                          sammen med andre faddere.


                  Alle faddere får tilsendt bilder og informasjon om barnet og årlige oppdateringer. Du vil også få et                                      nyhetsbrev 1-2 ganger i året.            

10 kroner dagen

Det er alt som skal til for å gjøre en forskjell i ett barns liv.

Barna, som ellers ikke ville hatt mulighet til å gå på skole, kan nå gå på skole.

Som fadder får du ditt

eget fadderbarn.


Din hjelp går til ett bestemt barn, og blir dermed personlig. Det er du, kun du, som gir nettopp dette barnet mulighet for et bedre liv - ingen andre.


Det er du som gir barnet håp om en bedre framtid.

Kontakt med

fadderbarnet.

Som fadder kan du ha kontakt med ditt fadderbarn både med brev/gaver eller besøk.

Barna setter stor pris på å få post, og de blir ofte veldig stolte når de skjønner at noen i et land langt borte bryr seg

om dem.