Yala-sumpen

Yala-sumpen ligger i Osieko ved Victoria-sjøen og er på over 200 kvadrat kilometer og den har et yrende fugleliv. Folket her i sumpene bor isolert omgitt av papyrusplanter, sumpskog og vann.


Sump-området ble dannet da Owen Dam i Uganda ble bygget. Noen elver ble ledet sammen og ført ut i Victoriasjøen. Dette var i 1961, og i løpet av få år hadde vannet steget med 2 meter. En annen grunn til de oversvømte områdene er elva Yala som går over sine bredder og ender i sumpen. Dette tvang mange til å flytte til andre områder. Ettersom mange var fattige, hadde de ikke råd til å flytte og å kjøpe jord andre steder. De endte opp med å se seg om etter plasser som ikke var dekket av vann hvor de kunne bosette seg. Folket bor i små ”landsbyer”på små tørre plasser, omgitt av papyrusplanter, siv og vann og for å komme ditt må en bruke båt igjennom små trange kanaler.


Livet her er svært vanskelig fordi mange ikke har mulighet til å dyrke, så de er avhengig av fiske. Fiskebestanden har blitt redusert i innsjøen, så det gir ikke mye inntekter. Siden dette er den eneste inntekten, er mange også involvert i prostitusjon som igjen er med på å øke hiv/aids problemet. Dette fører til at mange familiemedlemmer dør og mange barn blir foreldreløse.


Mesteparten av folket som bor i sump områdene eier ikke fiskebåter, slik at de blir leid inn av de som har. Det er mye arbeid og de må virkelig være sterke og friske for å greie dette, fordi de også er ute om natta.


Situasjonen for de fattige kvinnene er vanskelig her. Folk som har fiskebåter ansetter kvinner for å hjelpe til, og ettersom de er på fiske over natten, blir de ofte utnyttet seksuelt. Dette har gjort at mange fattige kvinner har hiv/aids.


Barna har vanskelig med å få tilgang til skole, mat og sykehus fordi de bor i områder omgitt av vann. Skal de til sykehus, må de først leie båt for å bli fraktet til fiskelandsbyen Osieko, og derfra må de kjøres til sykehuset. Ettersom mange i sumpen er veldig fattige, har de færreste råd til dette, så de syke blir som oftest bare liggende hjemme.

Eneste måten å komme inn til sumpområdet er gjennom smale kanaler.

Ikke alltid like lett å komme fram på stiene i sumpområdet.