Budalangi

Budalangi er det sentrale hovedkvarteret til den nylig dannet Bunyala distriktet i den vestlige delen av Kenya. Folket her lever under fattigdomsgrensen, og de fleste har knapt nok penger til et måltid om dagen. Distriktet er rammet av to hovedproblemer: Flom og tørke, som begge gir alvorlige konsekvenser for helse, vann, sanitærforhold og matvareproduksjonen.


Tørke og flom.


Området har svært lite nedbør som gjør at matvareproduksjonen er lav, men den største trussel for folket er de årlige oversvømmelsene som har tvunget mye av folket ut i dyp fattigdom.


Nesten hvert år blir området mer eller mindre oversvømt av flom, fra elva Nzoia som går tvers gjennom Budalangi. Elva har sitt utspring i det vestlige høylandet på Mt. Elgon og Vest Rift Valley hvor det er mye nedbør. Dette gjør livet veldig vanskelig for befolkningen i Budalangi.


De årlige ødeleggelsene er store. Nesten hvert år blir avlinger ødelagt, og befolkningen må flykte fra hjemmene sine. Når flommen er over må de bygge opp husene sine igjen å starte helt på nytt. Dette har skjedd år etter år og fører til fattigdom og store lidelser for folket.


Når oversvømmelsene er på det verste, blir mer enn 40 000 familier berørt av flommen og flere tusen av dem må bo i provisoriske teltleire. Enkelte blir boende der i flere år fordi hele livsgrunnlaget er ødelagt, og de ikke har mulighet til å bygge opp hjemmet sitt igjen.Malaria


Med flommen øker også faren for malariautbrudd. Flommen etterlater seg mange dammer med stillestående, skittent vann. Disse dammene er en yngleplass for mygg, og malariamyggen formerer seg raskt i dammene og fører til stor dødelighet blant befolkningen i Budalangi. Gravide kvinner og barn er spesielt sårbare. Mange av barna som overlever sykdommen får hjerneskader og lærevansker.Hiv/aids


Som i mange andre afrikanske land er hiv/aids et stort problem. I Budalangi er nesten 5 av 10 smittet av hiv/aids, og det fører til at mange barn blir foreldreløse. Bare i Budalangi distriktet er det 20.000 barn som er foreldreløse av en befolkning på 100 000 (2008).