Våre prosjekter

Oppgradering av Nyambare sykehus


Sykehuset har i lengre tid forsøkt å bli godkjent av N.H.I.F, Forsikrings- selskapet slik at folk kan bruke forsikringskortet de har for å få behandling på sykehuset.


Kravene var mange og det var mye å ta tak i. De forlangte skilting både ved veien og ved inngangspartiet. Farmasiet ble oppgradert med nye flotte hyller, nye dører, lufting og flislagte golv som var noen av kravende. Resepsjonen ble fornyet med flislagte golv og vegger ble malt, det samme med laboratoriet. Vinduene har blitt reparert med ny fugemasse da flere glass hadde falt ut og både vinduer og vegger ble malt.


Etter både flislegging og maling av mannsavdeling kunne vi endelig avslutte med å legge på nytt sengeutstyr. Nye tepper, laken og myggnett ble kjøpt inn, da det gamle var blitt helt utslitt.

Mundere Special school


Vår nye oppgave i 2022 ble å bygge latriner på skolen da den gamle kollapset pga vann i grunnen.


Barna bruker nå en offentlig latrine som ligger rett ved en stor dam. Da elevene her består av barn med forskjellige mentale og fysiske handikap så er det ikke alle som forstår at dammen kan være farlig så dette har vært en stor utfordring for lærerne.


Latrinen består av 4 rom, 2 til gutter og 2 til jenter. I tillegg er det laget ramper for rullestolbrukere.

Nyambare kirke.


Første del av 2021 fikk vi overraskende oppgaven med å bygge en ny kirke på Nyambare.


En arv etter misjonær Thora Brynildsen sørget for at stålkonstruksjonen kom opp og arven dekket også en del av bygget. Ved god hjelp av ivrige medlemmer av kirken greide de å samle inn penger nok til å finansiere resten av arbeidet som trengtes for at bygget skulle bli ferdig. Ved god hjelp av Kjell Bjørnstad's organisering og oppfølging ble kirken bygget i løpet av 3 måneder. Kirken har plass til 5-600 personer. Det var den danske misjonær Søren Pedersen’s folk som fikk ansvaret for å bygge kirken og vi er kjempefornøyde med arbeidet som de utførte. Kunne ikke hatt ett bedre team enn disse.


I oktober ble kirken ble åpnet med en flott sermoni av Generalsekretær i FPFK Walter Andhoga.

Eldretreff


Når vi reiste rundt for å se på husene vi har bygget møtte vi mange ensomme, gamle bestemødre. “Alle” klagde de på vondter både her og der. Mange av disse gamle satt bare der, ensomme og forlatt i sine hjem.


Dette ønsket vi å gjøre noe med så høsten 2020 startet vi med våre eldretreff en gang i måneden. Ett veldig populært tiltak som har vakt stor glede blant de eldre.


Hovedgrunnen til at vi har dette eldretreffet er å:


1. Vise de omsorg og vise dem at noen bryr seg om dem.

2. Få dem ut av deres ensomhet slik at de kan treffe gamle kjente, prate sammen og ha en fin stund sammen med disse de ikke har truffet på lenge

3. Oppmuntre dem ved å dele Guds ord

4. Gi dem god mat, som de ellers aldri spiser

5. Litt ekstra til maten som de kan ta med seg hjem.

Matutdeling og husbygging


Våren 2020 var det storflom i Budalangi. Ca 65 000 ble berørt av flommen og mange mistet sine hus og folk sultet.


Corona restriksjoner, diker som ble ødelagt og resulterte i flom, ødelagte hus, ødelagte avlinger, lite mat å spise, ikke rent vann og malaria og vannbårne sykdommer florerer. Folk flyktet til skoler og høyere liggende områder.


Matmangelen var stor og folk sultet og vi kjøpte inn ca 30 tonn mais som ble fordelt mellom de forskjellige teltleire og skoler. Hver familie fikk 5 - 25 kg mais avhengig av behov.


Behovet for å få ett nytt sted å bo var stort for mange og i løpet av noen måneder fikk vi bygget og reparert 48 hus.

Ambulansebåt


Yala-sumpen er preget av mye malaria og her er ingen form for helsehjelp. For å komme til disse små landsbyene i sumpområdet må en bruke båt gjennom trange kanaler.


Der er ingen doktor og medisiner å få tak i og det er vanskelig å få tak i båt til å frakte syke til nærmeste sykehus og mange har dødd både av malaria og under fødsler.


Vi har derfor skaffet oss en ambulansebåt.Denne skal brukes til å frakte syke fra sumpområdet til Osieko. Det er 4 landsbyer i sumpområdet og på hvert sted har de fått utdelt en mobiltelefon slik at de kan tilkalle båten når det trengs.

Barnegruppa


Det har vært ett stort behov for å samle barna for opplæring i Gud's ord og ettersom vi hadde ett lede rom på Nyambare har vi endelig kommet i gang med disse samlingene.


Her kan de lese bøker, bli lest for og lære om Jesus. Vi har kjøpt inn mange flotte barnebøker med fortellinger fra Bibelen, tegnesaker og annet for at barna skal få en flott stund sammen. Ettersom mange av barna får lite mat veksler vi med å gi de frukt eller te og brød til samlingene.


Vi vil ha en slik samling for barna hver uke og det blir Caren, Josephine og to - tre medarbeidere fra kirken som vil hjelpe til med barna.

Jordbruks prosjekt


I området vi jobber er det mange som driver med jordbruk. Etter endringer i klimaet hardisse småbrukerne hatt store problemer med å få gode avlinger.


Dårlige avlinger har ført til at mange bare kan gi sine barn ett måltid mat om dagen eller ikke noe mat i det hele tatt. Inntektstap har også ført til at mange barn dropper ut av skolen fordi foreldrene ikke greier å skaffe det utstyret de trenger.


Med god hjelp fra våre flinke medarbeidere Kennedy og Silas har vi nå startet ett nytt hjelpeprogram hvor vi plukker ut noen vanskeligstilte familier som virkelig vil og som ønsker å gjøre noe med deres livssituasjon. Kennedy og Silas har i første omgang plukket ut 54 familier som har fått utdelt kvalitetsfrø og gjødsel som vil kunne gi høyere avlinger. Disse frøene er mer tørke-tolerante og modner raskere. Dette er også ett stort problem for mange da de ikke har råd til å kjøpe gode kvalitetsfrø, men bruker gamle dårlige frø som gir lite avlinger.


Disse 54 familiene som er med i dette prosjektet har igjen blitt delt inn i 4 grupper. Hver gruppe har valgt ett jordstykke som de vil ha felles, der vil de når tiden er inne også få casava til utplanting.

Maduwa Dispensary ble til Osieko Medical centre


I juli -20 ble Osieko Medical Centre åpnet.


Etter mye forsinkelser på grunn av corona og flom er endelig FPFK Mission Osieko Medical Centre ferdig bygget og innviet og åpnet for de første pasientene i dag. Det har vært en lang og kronglete vei å gå, men endelig er målet nådd. Her er det en kvinne- ogen mannsavdeling, laboratorium, ett lege kontor, undersøkelses rom og medisinutsalg. Det har blitt ansatt 1 lege, 2 sykepleiere, 1 laborant og 1assistent, 2 vaskehjelper og 1 vaktmann. De vil ha 24 timers vakt og det er Nyambare sykehus som står for driften.


Opprinnelig var planen å bygge ett i Maduwa, men myndighetene lagde problemer for oss og vi måtte finne ett annet sted å bygge for å hjelpe befolkningen i Yala-sumpen. Valget falt da på fiskelandsbyen Osieko som ligger nærmest. ca 1 times båttur fra Maduwa. Der fikk vi leid ett hus som vi fikk lov til å bygge etter vårt behov. Vinduer ble satt inn og rom ble delt opp. Også en latrine ble bygget. I tilegg fikk vi kjøpt en båt med motor som skal ligge i Maduwa.


Det som gjenstår er opplæring av 4 personer fra de 4 landsbyene i Yala-sumpen. Disse personene vil bli opplært i å kunne se tegn på enkle sykdommer og å kunne gi malaria tabletter som førstehjelp til de med malaria. Opplæringen vil helsepersonell fra Nyambare sykehus stå for. Alle vil få hver sin mobil telefon og en solar lampe med mulighet for opplading av mobilen slik at de kan kommunisere med legen i Osieko og også med en koordinator i Maduwa hvor båten vi har kjøpt ligger klar for oppdrag.


Takk alle som har vært med å gjøre drømmen til virkelighet. Dere er med på å redde liv.


Maduwa Dispensary


2020 Vil vi bygge ett medisinutsalg i Maduwa i Yala-swamp


Livet til Mercy, 7 mnd ble reddet fordi Caren var i Maduwa i Yala-sumpen til rett tid. Ingen båt var å oppdrive og Mercy var alvorlig syk av malaria. Hadde barnet ikke fått bli med båten tilbake til Osieko ville det dødd. Moren hadde allerede mistet 2 barn av malaria tidligere og var livredd for også å miste dette barnet. Slik er situasjonen for befolkningen i Yala-sumpen. DETTE VIL VI NÅ GJØRE NOE MED.


Vi har kjøpt ei tomt i Maduwa-sumpen ikke langt i fra en skole hvor det er 250 elever. Der vil vi bygge ett hus hvor vi skal ha ett medisinutsalg. Vi vil ansette en sykepleier til å jobbe der og som kan hjelpe til med å behandle enkle sykdommer og gi ut de rette medisinene og som kan bistå under fødsler. I ett rom vil vi ha 1-2 senger for de som trenger litt mer hjelp. Mulig vi med tiden skaffer en egen båt slik at dårlige pasienter kan fraktes til nærmeste sykehus.


Det bor ca 2 000 mennesker i sumpområdet og de lever et tøft liv der. Der er det ingen doktor eller medisiner å få tak i. For å komme til disse små landsbyene i sumpområdet må en bruke båt gjennom trange kanaler. Blir folket syke må de først få tak i en båt til å frakte de gjennom disse trange kanalene og ut på Victoriasjøen og så videre inn til fiskelandsbyen Osieko. Bare det å få tak i en båt er en stor utfordring og det kan gå mange timer før de får mulighet til å komme seg til sykehus. Er det kveld eller natta er det håpløst. Mange ganger er det omtrent umulig å komme seg inn til de innerste landsbyene i sumpområdet som ligger en 2 – 3 timer innover fra Victoria sjøen.


Tenk da å være syk langt der inne uten mulighet til å få noe legehjelp eller medisiner og mange har mistet livet her fordi de ikke har fått den hjelpen de trenger. Fødsler og malaria har ført til mange dødsfall. Også vi mistet en gutt her som hadde malaria fordi han ikke nådde fram til sykehuset på fastlandet før det var for sent.

Utbygging av Nyambare Healthcentre


2018 - 2019 ble brukt til utbygging Nyambare Healthcentre.


Den nye delen består av underetasje hvor det er ett stort rom med plass til 6 senger, fødestue og ett enmanns rom med 2 senger dersom vedkommende
ønsker å ha med et familiemedlem. Alle rom har egne bad og toalettrom. I hovedetasjen er det 2 store rom med til sammen 13 senger. I tillegg er det et stort legekontor/ undersøkelsesrom.


I den gamle delen har vi gjort om ett kjøkken til isolasjonsrom for syke, fikset det gamle pasientrommet og laget ny dusj og toalettrom. Hele sykehuset har blitt malt utvendig, også den gamle delen. Vi har støpt en stor septiktank, laget parkeringsplass og gangveier for rullestolbrukere rundt hele huset.


Det kom inn totalt 720 000 kroner til utbyggingen. For pengene har vi også kjøpt inn 22 senger med madrasser, nattbord, 60 laken, 31 tepper og gardiner til 12 vinduer. I tillegg har det blitt 2 x 10 000 liters vanntanker og en 550 liters vanntank, solarpumpe og en mengde planter til å pynte opp rundt sykehuset.


Synes vi har fått til mye for pengene vi fikk, så tusen takk
alle sammen. Dere har vært fantastiske.

Utbygging av Nyambare Healthcentre


2018 vil vi samle inn penger til utbygging av Nyambare Healthcentre.


Nyambare Healthcentre er et privat helsesenter som hjelper folk uansett om de kan betale for seg eller ikke. Ettersom folk her er fattige, har de ikke råd til å betale så mye for å få behandling. Likevel gjør helsesenteret så godt de kan for å hjelpe de syke. Her er det pasientens behov som teller, ikke om de har penger nok til å betale med. Dette resulterer i at helsesenteret ikke har noen mulighet til å skaffe seg alt det utstyret de trenger eller å bygge ut slik som de nå ønsker.


Nyambare Healthcentre har 9 sengeplasser hvor alle ligger på samme rom. Behovet for flere sengeplasser er stort og nå ønsker de å bygge ut med 35 ekstra sengeplasser fordelt på 3 avdelinger, slik at de får egne avdelinger for menn, kvinner og en fødestue.


Vi ønsker nå å hjelpe til med å skaffe midler til utbygging av helsesenteret. Vi har allerede greid å skaffe det meste av senger og annet utstyr som de trenger til de nye rommene. Nå mangler vi bare kapitalen som skal til slik at vi kan begynne. Da snakker vi om ca. 520 000 kroner til 1. byggetrinn som vil inneholde 20 senger, undersøkelsesrom, bad og toaletter.


Vil du være med å støtte oss i dette arbeidet? En stor sum, men dette er mulig hvis flere står sammen, for sammen kan vi gjøre en forskjell.


Gavekonto 9365 16 40650. Vil du gi en gave nå?


VIPPS til 16449


Takk for din støtte.

Jiggers kampanje


Jiggers er et stort problem i Budalangi og er med på å ødelegge livet til mange, spesielt barn og eldre personer.


Etter at vi startet for fullt med vårt jiggersprogram i mai 2015 har vi sett at behovet for hjelp er mye større enn først antatt. Mange eldre og foreldreløse barn er angrepet og har store problemer med å klare hverdagen. Enkelte er så hardt angrepet at de ikke greier å gå. Noen ensomme eldre blir rett og slett liggende alene uten mulighet til å få i seg vått eller tørt, fordi de er for svake av blodmangel og underernæring. De blir liggende der og dør sakte, men sikkert.


Vi har økt vårt jiggers team slik at vi nå har 2 grupper med tilsammen 10 personer som besøker skoler og landsbyer 3 dager i uken. De fjerner jiggers og vasker det angrepne stedet med lysol som dreper jiggers og egg. En betennelsesdempende krem blir smurt på etter at all jiggers er fjernet for å hindre infeksjoner og de som har store sår får smertestillende. De lærer også opp barn og voksne om hvordan de kan forebygge jiggers. De som har behov for det, vil få videre oppfølging til de er friske.


Du kan lese mer om jiggers her.

Selvhjelpsgrupper


Hjelp til selvhjelp er vårt nye satsingsområde. Målet er at mottakeren skal kunne greie seg selv etter at hjelpen opphører.


Vi har i første omgang dannet 9 selvhjelpsgrupper. 4 av de ønsket å jobbe med jordbruk, 1 risdyrking, 1 såpeproduksjon og de tre siste med ”table banking”. I ”table banking” gruppene kommer medlemmene med sine sparepenger hver måned. De som har behov for et lån kan da låne av gruppa enten som et langsiktig eller et kortsiktig lån som de betaler tilbake med en lav rente. Disse pengene de låner skal hovedsaklig investeres i prosjekter som kan øke deres levestandard.


I jordbruks gruppene har en av medlemmene gitt et større areal som de dyrker sammen og deler inntektene. Hver gang de kommer sammen gir de en liten sum til prosjektet. De har også blitt enige om å jobbe sammen som gruppe for andre og pengene de tjener skal gå til fellesskapet.


Alle gruppene har fått startkapital som skal betales tilbake slik at vi kan danne nye selvhjelpsgrupper.


Du kan lese mer her.

Vann til skoler


Nyambare Primary og Secondary school trengte vann og hver dag pleide elevene å ta med en kanne med vann.


Ettersom det viste seg at borehullet som vi boret I 2013 gav mye vann syntes vi ikke at vi kunne sitte på alt dette vannet alene. Mange går flere kilometer etter vann, og så skulle vi ikke dele med andre?


I januar 2014 ble det gravd grøfter og lagt rør til skolene. Målere ble satt opp og nå har begge skolene vann og betaler en liten sum for vannet de bruker. Disse pengene vil brukt til strøm og vedlikehold av anlegget.


Utstyr til Nyambare Healthcentre


Nyambare Healthcentre er et privat helsesenter som jobber for de fattige uten noe form for økonomisk hjelp.


Folket her i Budalangi har mye problemer med både tørke og flom fra elva Nzoia. Mange bor i flomsonen hvor området de bor i blir oversvømt nesten hvert år. Dette fører til store lidelser for familiene. Mange mister både hus og avlinger og dette fører til at et allerede fattig folk blir enda fattigere. Med flommen øker også faren for malariautbrudd, diaré og andre vannbårne sykdommer.


Ettersom folk her er veldig fattige, har de ikke råd til å betale så mye for å få behandling på helsesenteret. Likevel gjør de så godt de kan for å hjelpe de syke. Dette resulterer i at helsesenteret ikke har noen mulighet til å skaffe seg alt det utstyret de trenger eller fornye gammelt slitt utstyr.


Vi brukte 2013 til å samle inn utstyr til helsesenteret og ved hjelp av engasjerte medmennesker og velvillige sykehus greide vi å skaffe 8 sykehus senger, 1 fødeseng, 2 kuvøser, autoclave, centrifuge, mikroskop, oksygenapparat, madrasser, laken og mye instrumenter.


Da vi hadde fått så mye utstyr trengte helsesenteret å få oppgradert det elektriske anlegget. Annlegget var gammelt så det var mye som måtte skiftes og mange nye brytere og stikkkontakter ble satt inn.

Brønnboring


I 2013 var et av våre prosjekter å bore etter vann til Nyambare Healthcentre.


Tenk å drive helsesenter uten annet vann enn det som de greier å samle når det regner. I tørkeperiodene må de reise andre steder for å hente vann. Dette var virkeligheten på Nyambare Healthcentre.


Takket være fivillige gaver har vi nå boret etter vann og både Nyambare helsesenter og jordstykket vårt har fått vann. Det ble gravd 7-800 meter med grøfter, det ble satt opp 7 vanningspunkter på jordet og grøfter ble gravd fram til helsesenteret. Store vanntanker er fikset og gamle rør og kraner er fikset på helsesenteret.


Helsesenteret har endelig fått innlagt vann. I tillegg fikk de også et strøm aggregat ettersom strømmen kan være borte i flere dager og medisiner har blitt ødelagt. Ettersom liv har gått tapt fordi de har manglet oksygen, fikk de også det.


Så det ble en stor oppgradering på helsesenteret her, noe som også kommer våre barn tilgode.

Veiarbeide


Veien til Nyambare misjonstasjon og til helsesenteret var i en elendig forfatning og trengtes virkelig en oppgradering.


Veien var et mareritt for de syke og for de som kjørte pasientene. Den er så bratt og full av steiner at det hente motorsyklene veltet med de syke på vei til helsesenteret.


Ved hjelp av gaver fra Norge og mye god arbeidskraft ble 700 meter med vei og nye grøfter opparbeidet og ny grus ble lagt på.

Eggproduksjon


Skaffe arbeidsplasser og inntekter til arbeidet er viktig og eggproduksjon viser seg og være en fin investering.


På Nyambare har det nå blitt bygget et hønsehus med to avdelinger. Den ene rommer 250 høner og den andre 400. Alderen på hønene er forskjellige slik at når den ene gruppa trengs å fornyes, så legger den andre gruppa fortsatt egg.


Etterspørselen etter egg er stor og det er ingen problemer med leveransen av egg.

Hjelpeprogram blant flomofre.


I desember 2011 ble Budalangi utsatt for flom som drev 40 000 mennesker på flukt og mange måtte flytte i teltleire.


Vi starter den gang med å gå fra telt til telt for å se etter syke og behovet for helsehjelp var stort. Dette hjelpearbeidet blant de fattigste som bor langs dikene og hvor det stadig er flom er fortsatt i gangt. Jane som er medlem av komiteen vår er sykepleier har vært så heldig å fått med seg Dick fra sykestua og sammen har de gjort og gjør fortsatt en fantastisk jobb.


Hvert år får ca 6 000 personer hjelp. Dette er personer som er så fattige at de ikke har mulighet til å dra til sykestua for behandling. De fleste som kommer for å få hjelp er barn og eldre. De fleste lider av malaria, diaré, lungesykdommer, kolera og andre vannbårne sykdommer på grunn av det forurensede vannet.


Du kan lese mer om dette arbeidet her.

Nødhjelp


Det er alltid behov for akutt nødhjelp og vi prøver alltid å hjelpe så langt det er mulig de vi treffer når vi er i Budalangi.


Hjelpen kan bestå av utdeling av ekstra mat til trengende, akutt hjelp ved sykdom, hjelp til å bygge opp hus igjen som har blitt ødelagt under flommen eller hjelpemidler til handikappede.


KenyaHjelpen’s hjelpearbeide blant de mest vanskeligstilte bygger på frivillige gaver. Det er kun takket være gaver fra engasjerte menneskers gavmildhet at vi kan være med å redde liv og yte nødhjelp der det trengs. Vi trenger derfor din hjelp til å fortsette dette arbeidet.

Fadderprogram


For 300 kroner kan du sikre framtiden til et foreldreløst barn. Din hjelp går til ett bestemt barn. Det er du, kun du, som gir dette barnet mulighet for et bedre liv, - ingen andre.


Vårt fadderprogram sørger for at barna får skolegang og nødvendig helsehjelp når de er syke. I tillegg får de minste barna og de med hiv får 5 kilo med ekstra næringsrik blanding til å lage grøt av.


Fadderbarnet ditt, som ellers ikke ville hatt mulighet til å gå på skole, vil nå få mulighet til å få gå på skolen og de vil få medisinsk oppfølging, menmaten som blir utdelt, kommer hele familien til gode. 


Fadderavgiften går uavkortet til dette.

Barns rettigheter


Millioner av barn blir hver dag utsatt for vold, seksuelle overgrep, tvangsarbeid, sult og manglende skolegang.


Vårt fadderprogram sørger for at barna’s rettigheter til et verdig liv blir en realitet. Vi sørger for at de foreldreløse barna kjenner sine rettigheter i samfunnet. At de respekteres som den unike person de er og at de bestemmer over sin egen kropp.De læres opp til å tørre å si ifra når de blir utsatt for vold og overgrep.


Vi ønsker å formidle et budskap der barna respekteres som individer og der deres rettigheter blir beskyttet.

Systue


Jenter i de fattige land er en utsatt gruppe og millioner får lite skolegang. Hverdagen deres er hardt arbeide og ofte blir de utsatt for overgrep og tidlig ekteskap. Vi vil hjelpe disse til en utdannelse og mulighet til å sikre sin framtid.


Har barna en fadder er de sikret skolegang, men ikke alle er like flinke på skolen og da trenger de å lære et yrke for å sikre sin framtid.


Systua vår hjelper disse jentene som ikke er så flinke på skolen til å skaffe seg en utdannelse. Disse jentene har allerede godt igang med å sy skoleuniformer.

Jordbruk


Effektivt jordbruk er viktig for å hindre sultkatastrofer ved tørke og et opplæringssenter er under oppføring.


Endelig har vi fått oss et jordstykke på ca. 15 mål som skal fungere som et opplæringssenter for de foresatte og eldre barn. Her vil vi dyrke forskjellige matnyttig planter og trær som de som jobber her skal få glede av. Planen er at de skal lære litt om effektiv dyrking. Vi vil satse på planter og trær som tåler litt mer tørke, men etterhvert vil vi sette opp et vanningssystem slik at vi er sikret avlinger selv ved tørke.


En liten del av jordet vil vi bruke til å dyrke stiklinger av trær som vi skal selge. Myndighetene her vil gjerne at folk skal plante flere trær.

Kyllingprosjekt


Prosjektet sørger for at de foresatte ikke bare er på mottaker siden, men at de selv må gjøre noe for å få inntekter.


Kyllingprosjektet er en inntektsgivende base og et læringssenter hvor de lærer hvordan de best kan ta vare på kyllingene sine uten å få sykdommer som tar livet av dem.


Vi sørger for å bygge kyllinggårdene, mens de foresatte selv bidrar med en kylling hver. Både barna og de foresatte vil være med å ta vare på kyllingene. Kyllingen vil bli vaksinert hver tredje måned for å forebygge sykdommer.


Det som er viktig er at de foresatte føler at de eier prosjektet og at det er deres ansvar. Derfor har de foresatte selv valgt en komite i hvert kyllingprosjekt hvor de fordeler ansvaret seg i mellom.

Geiteprosjekt


Geiteprosjektet er også et HJELP TIL SELVHJELP prosjekt hvor de foresatte skal kunne få inntekter og greie seg selv.


Vi har kjøpt inn tre gode, kvalitets geiter. Dette er en spesiellt type geit som gir veldig næringsrik melk som gir gode inntekter. 1 geit kan gi opptil 3 liter melk pr. dag. Når geitekillinger blir solgt vil de bringer gode inntekter til eieren, da dette er en veldig kostbar geit. Disse geitene har blitt plassert i hjemmet til en av de foresatte som først fikk opplæring i stell av disse geitene. Det ble dannet en gruppe av foresatte som alle får opplæring og som har ansvaret for geitene.


De 2 første geitekillingene som blir født vil bli gitt til to medlemmer i gruppa. Når de får killinger, vil de 2 første gå til de neste i gruppa og på denne måten vil det fortsette helt til alle får. Dette prosjektet vil gi store inntekter og gi mottakerne muligheten til å komme seg ut av fattigdommen.