Bli fadder i dag!

Som Kenya-fadder hjelper du barnet med skolegang og helsehjelp

 
 
 
 
 
 
 
 

Om fadderskapet


 • Det koster 300 kroner i måneden å bli Kenya-fadder og underholde ditt eget fadderbarn. Dette utgjør kun 10 kroner pr. dag.


 • Ditt fadderbidrag går uavkortet til barnet som du er fadder for, og dets familie. Barnet er sikret skolegang og helsehjelp.


 • Du blir fadder til ett bestemt barn som du får bilde av, og som du kan ta kontakt med.


 • Som fadder forplikter du deg til å betale et fast månedsbeløp på 300 kroner pr. barn. Dette beløpet kan innbetales månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Du kan betale på tilsendte giroer, via nettbank, eller avtale et fast trekk med din bank.


 • De barna som blir godkjent for å motta støtte, har mistet en eller begge foreldrene sine, og er fra familier som er så fattige at de ikke vil ha mulighet til å komme seg ut av fattigdommen.


 • Du er Kenya-fadder så lenge du selv ønsker, og kan når som helst avslutte ditt engasjement.


 • Alle nye Kenya-faddere mottar et informasjonshefte for faddere, fadderkontrakt og et bilde av fadderbarnet. I tillegg får du generell informasjon om stedet der barnet bor.


 • Du får opplysninger om hvordan barnet har det og bilde av barnet ditt minst en gang i året. Bildet og rapportene gir deg nærhet til barnet, og du opplever ved selvsyn at hjelpen gir resultater.


 • Faddere må gjerne skrive til barnet eller sende en liten oppmerksomhet hvis det er ønskelig, det blir satt stor pris på av barna.


 • Det er opp til deg hvor mye kontakt du ønsker å ha med ditt fadderbarn. Du kan være fadder selv om du ikke ønsker å ha direkte kontakt med ditt fadderbarn.


 • Du mottar også en informasjon om betaling. Den eneste forpliktelsen du påtar deg som fadder, er betalingen av det faste fadderbidraget.

Gaver til fadderbarnet.


Mange faddere ønsker å gi gaver til fadderbarnet og dets familie. Blir større gaver, som madrasser, geiter osv. gitt i gave, vil vi så langt det er mulig, sende et bilde når gaven blir overrakt mottaker. Du vil dermed få et mer personlig forhold til gaven du gir. Samtidig er det viktig å tenke på at fadder ikke gir så mye gaver til sitt barn ar det skaper splid blant barna. De fleste barn får aldri gaver, så det er bedre og la våre medhjelpere fordele gaver enn at et barn får veldig mye gaver.Gi et fadderskap i gave.


Hvorfor ikke gi et fadderskap i gave til ditt barn eller barnebarn. En gave som gir mening, og lærer barnet at ikke alle har det like bra som barnet selv.


Les mer.

Hvor lenge varer et fadderskap?

Ettersom disse barna har hatt en veldig tøff barndom, og mange må gå skoleår om igjen, har vi satt grensen for varighet av fadderskapet til de er 18-20 år. Når barnet er ferdig på ungdomsskolen, er det mulig å hjelpe barnet videre med videregående skole, og også videre til høyere utdanning.


Avslutning av ditt fadderskap.

Du kan til enhver tid si opp ditt fadderskap. Du sender oss en oppsigelse pr. e-post eller brev, og vi stopper ditt fadderskap ved månedens utgang.


Det er viktig at vi får din utmelding, så vi kan skaffe ny fadder til barnet så raskt som mulig, slik at det ikke blir stående uten hjelp og skoletilbud. Barna blir kastet ut av skolen, når skolepengene ikke blir innbetalt, slik at det er viktig med kontinuitet.