Nøden er stor, gi en gave!

Matutdeling til flomofre og husbygging til de som har mistet hjemmene sine.


Vi trenger din hjelp.


Vårt arbeid er basert på hundre prosent frivillighet og ingen tar ut lønn eller godtgjørelse av pengene som kommer inn til nødhjelp, men nødhjelp koster penger og vi trenger din hjelp for å kunne fortsette med å hjelpe de svakeste. Dersom du ønsker å gi en støtte til vår virksomhet, men kanskje ikke ønsker å binde deg til å bli fadder, er vi svært takknemlige for et engangstilskudd i form av en gave.


Familiene som de foreldreløse barna bor hos, lever under fattigdomsgrensen, og de fleste har knapt nok penger til et måltid mat om dagen. Når området i tillegg stadig blir rammet av tørke og stadig oversvømmelser, blir situasjonen ekstremt vanskelig for befolkningen og mange sulter.


Oversvømmelsene i Budalangi fører til store ødeleggelser. Avlinger blir ødelagt og mange mister hjemmene sine og må bo i telt. Når flommen er over, må de bygge opp husene sine igjen å starte helt på nytt. Mange har ikke økonomi eller helse til å bygge opp husene sine igjen, og blir boende i telt over lengre tid.


Vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe disse familiene. Vil du?

Hjelp til selvhjelp.


Det er viktig at vi ikke bare satser på kortsiktig hjelp, men at vi der det er mulig også prøver å skaffe hjelp til selvhjelp. Ved å kjøpe såkorn, kuer, geiter eller høner til familien, vil de i første omgang kunne få mer avlinger, litt melk eller egg til seg selv. Etter hvert vil de kanskje kunne selge litt av overskuddet og få inn litt inntekt.


Ei geit koster 600 kroner og ei høne 100 kroner. Dette er store summer og helt uoppnåelig for en familie som ikke har penger nok til mat. For mange av oss i Norge er dette små summer, så vi oppfordrer dere til å være med å gi en familie muligheter til å kunne få små, men nødvendige inntekter.


Mange mangler til og med penger nok til å kjøpe godt såkorn og ender opp med å bruke mat kornet som igjen resulterer i dårlige avlinger. Det skal så lite til for å forandre en families livssituasjon. Med bra såkorn vil de få større og bedre avlinger, som gir mat og mulighet til å selge litt av overskuddet. 2 kilo mais såkorn koster 50 kroner og dette er det mange som ikke har mulighet til å kjøpe. Med din hjelp kan flere få mat på bordet og litt ekstra inntekter.


Alle ekstra gaver til nødhjelp som kommer inn, vil gå direkte og uavkortet til de trengende, ikke noe blir brukt til egen drift.


Ønsker du å gi en gave, gi direkte til konto, fyll ut skjemaet eller gi en gave online via PayPal.

Du kan også gi en gave enkelt og raskt via mobilen!

VIPPS til 16449 eller bruk QR - koden.


Administrasjonskostnader.


Som andre organisasjoner har også vi driftsutgifter i form av bankgebyrer og porto. I tillegg har vi har nå ansatt Caren i en 60% stilling. Hun er sosionom og hennes oppgave er å lære opp kvinnegruppene, følge opp barna med besøk både i hjemmene og på skolene, og sørge for at de får legehjelp ved behov. Dette vil være av stor betydning for å sikre at fadderbarna får den hjelpen og oppfølgingen som de har krav på, og som fadderen betaler for.


Alle driftsutgifter og lønn til Caren blir dekket av styret og av frivillige gaver til utgifter.


Vi har derfor opprettet egen konto for ”gaver til div.utgifter” for de som måtte ønske å støtter oss med en liten sum til driftsutgifter.

Gi en gave

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våre kontonummere:


Gaver til nødhjelp         9365 16 40650

Gaver til div. utgifter     9365 16 40642

Caren