Hva er jiggers?

Jiggers er små sandlopper, 0,9 mm store som lever i jord og sand som lever i tropisk og subtropisk klima og finnes på gulv i skoler og i mange hjem og er mest fremtredende i den tørre årstiden. Anslagsvis 2 millioner kenyanere lider av jiggers angrep. Dette betyr at omtrent 6% av den totale befolkningen er infisert av jiggers. Flertallet av de smittede bor på landsbygda hvor mange lever i fattigdom og som derfor ikke har råd til sko. De fleste av dem bor i hytter med jordgulv hvor jiggers trives.

Sjekk videoen nederst på siden hvor Dick forteller og viser litt om hvordan han hjelper personer med jiggers.

Loppene lever i jord og sand, men formerer seg på varmblodige verter, dvs. dyr og mennesker. Når hunnen er klar til å legge egg, trenger den seg inn i føttene eller hendene og suger blod og de kan vokse seg så store som en ert. Etter ca. to uker, har eggene blitt fullt utviklet og da vil de bli droppet ut i samme hull som den kvinnelige loppe kom inn. Hunnen legger rundt 100-200 egg i en syklus.

Bildet hentet fra Solehope. org

Eggene klekkes etter noen dager og 2 til 3 uker senere er de klare til å finne en ny vert og syklusen begynner på nytt. Derfor kan en enkelt kvinne jiggers føre til at en person ender opp med hundrevis av jiggers løpet av noen uker.

I begynnelsen føler personen lite eller ingen smerte og ofte vet de ikke en gang at de har jiggers, men når loppa begynner å formere seg ved å legge egg, forårsaker det infeksjoner som fører til sår og alvorlige betennelser. Dette fører ofte til komplikasjoner i form av negleforandringer, deformasjon av fingre og tær, stivkrampe, koldbrann eller amputasjon av tær og vanskeligheter med å gå. De som er angrepet av mye jiggers lider ofte av anemi siden jiggers lever av deres blod. Mange er underernært og ute av stand til å greie seg selv og dersom de ikke får behandling kan de dø.


Men jiggers er ikke bare et helseproblem. Det kan også føre til sosiale og økonomiske problemer for ofrene. For eksempel kan barna være ute av stand til å gå på skole og voksne kan være ute av stand til å arbeide. I noen samfunn er det stigmatisering mot jiggers ofre, som kan føre til omsorgssvikt og dårlig selvtillit. Det er også mye skam forbundet med jiggers som får dem til å skjule problemet og som gjør situasjonen enda verre. De berørte blir ofte isolerte og barna blir mobbet fordi de regnes som skitne. Det er som oftest barn og eldre som er angrepet.


Et annet problem som kan forårsakes av jiggers er risikoen for overføring av blodoverførebare sykdommer slik som f.eks. hiv/aids. Dette kan skje når personer som hjelper hverandre med å fjerne jiggers bruker usterilisert utstyr på flere personer.

Jiggers graver seg inn under huden og eggsekken kan bli så store som en ert. De fører til store sår og alvorlige infeksjoner. Eneste måten å fjerne de på er å skjære de ut - vanligvis helt uten noe form for bedøvelse. Det kan være veldig smertefullt og etterlater store sår.

Vårt jiggersprogram


Jiggers er et stort problem i Budalangi og er med på å ødelegge livet til mange, spesielt barn og gamle. Vi har nå 2 team på tilsammen 10 personer som reiser rundt i distriktet 3 dager i uka og fjerner jiggers på skoler og på landsbygda. De fjerner jiggers og vasker det angrepne stedet med lysol som dreper jiggers og egg. En betennelsesdempende krem blir smurt på etter at alle jiggers er fjernet for å hindre infeksjoner og de som har store sår for smertestillende. De som har behov for det vil få videre oppfølging til de er friske.


Behovet for hjelp er veldig stort og Dick og Samuel har vært på det offentlige helsekontoret og fått godkjenning for at vi kan jobbe med vårt jiggersprogram til 3 faste dager i uken. De var veldig fornøyde med våre planer da det for øyeblikket ikke finnes noen som jobber med denne problematikken i Busia eller Siaya området. De lovet å være med å skape bevissthet blant befolkningen om disse problemene og hvordan de skal håndteres.


De var også på den lokale radiostasjonen hvor de snakket om jiggers problemet i samfunnet. Allerede nå har de blitt invitert til skoler og dessverre, problemet var enda større enn vi først antok. Mange av barna var hardt angrepet og behovet for hjelp blant skolebarna er stort. Det ble også snakket om at på sikt bør programmet utvides til å dekke 3 punkter.


1. diagnose

2. behandling

3. forebygging


Punkt 1 og 2 er vi godt i gang med, mens punkt 3 har vi så vidt begynt litt med og vårt håp er at vi kan utvide vårt hjelpeprogram til også å omfatte dette punktet i større grad.

Bli med oss i kampen


med å bekjempe jiggers blant de mest utsatte i samfunnet. Med din støtte kan vi være med å redde liv og å hjelpe barn og voksne til å leve dager uten smerte og ubehag.


Alt du trenger å gjøre er å sende en enkel SMS fra din mobil.

VIPPS til 16449


Du kan også sette penger inn på vår konto: 9365 16 40650.


Merk innbetalingen med ”Jiggerskampanje”