Selvhjelpsgrupper

Hjelp til selvhjelp


Vi er alltid på jakt etter nye ideer for å hjelpe de foresatte. Da vi nevnte dette for Caren foreslo hun at vi skulle danne selvhjelps grupper. Målet er at de foresatte skal kunne greie seg selv etter at barna har gått ut av programmet.


Vi samlet alle de foresatte rundt Nyambare og Budalangi og snakket med de om planene våre. Dette ble veldig godt mottatt og de ble enige om å danne 10 grupper av foresatte som bodde nær hverandre. Det ble dannet gruppe for risdyrking, såpeproduksjon 4 grupper valgte å jobbe med jordbruk og 4 med "table banking". Alle gruppene valgte leder, sekretær og kasserer.


I ”table banking” gruppene kommer medlemmene med sine sparepenger hver måned.De som har behov for et lån kan da låne av gruppa, enten som et langsiktig eller som et kortsiktig lån som de betaler tilbake med en lav rente. Disse pengene de låner skal hovedsaklig investeres i prosjekter som kan øke deres levestandard.


Såpegruppa ønsket å lage vanlig såpe og moringa såpe. Moringa såpe er veldig bra for eksem og andre hudplager. Mange av barna her har ringorm i hodebunnen, og moringa såpe skulle også være bra for dette.


De vil få besøk av ei fra Kisumu som skal lære de å lage moringa såpe. En av de foresatte hadde laget vanlig såpe før så hun vil trene gruppa i det.


I hver av jordbruks gruppene, 10-15 stk, har en av medlemmene gitt et større areal som de selv ikke har hatt mulighet til å dyrke til gruppa. Dette dyrker de sammen og inntektene fordeles på de som har jobbet der. De har også blitt enige om at hver gang de kommer sammen gir de 20 shilling til gruppa. Et annet flott tiltak de hadde blitt enige om, var at når de har mulighet til det ville de jobbe sammen som gruppe for andre. Alt det de tjente skulle gå inn i felleskassa.


Flotte kvinner som virkelig vil noe når de får muligheter. Disse som ikke en gang hadde mulighet til å kjøpe inn såkorn nok av god kvalitet, har nå sammen gjort en god innsats for å lykkes og for å komme seg videre i livet.


Vår starthjelp var innkjøp av såkorn, kontanter til "table banking" gruppene og lærer til såpegruppa. Alt dette som et lån slik at vi senere når dette blir betalt inn gir oss mulighet til å starte en ny selvhjelpsgruppe.


Dette er spennende prosjekter. Lykkes disse gruppene, vil ca 100 familier være engasjert i våre selvhjelp’s grupper og kunne ha mulighet til å øke sin levestandard.