Informasjon om Pascalia

Jeg ønsker å bli fadder for:


 
 
 
 
 
 
 

Navn:   Pascalia

Født:   28/6-2016Informasjon:


Begge foreldrene til Pascalia er døde. Da det var storflom i 2020 og huset til foreldrene ble ødelagt. De måtte flytte til en leir hvor det bodde mange folk og det var dårlig hygiene der.  Faren fikk kolera og døde. 2 år etterpå døde også moren.

 

Pascalia flyttet da til en tante og onkel som tar seg av 9 barn. 6 av dem er deres egne. I tillegg tar de seg av 3 foreldreløse barn.

 

Pascalia går på skolen, men ettersom det er så mange i familien sliter de med å skaffe skoleutstyr og annet som familien trenger. Hun går derfor ut og inn av skolen da skolepengene ikke blir betalt inn i tide.

 

Pascalia trenger støtte til skolegang og helsehjelp.

Pascalia har ingen fadder, og det vil bety mye for hennes framtid om du vil støtte henne slik at hun kan få skolegang og medisinsk hjelp.


KenyaHjelpen drives av frivillige, og våre medarbeidere jobber gratis etter eget ønske og interesse for å kunne hjelpe sine medmennesker. Det betyr at absolutt alt, -100% av det beløpet du bidrar med går direkte til barna. Ingenting forsvinner underveis eller brukes på andre ting.