Informasjon om Agnes

Jeg ønsker å bli fadder for:


 
 
 
 
 
 
 

Navn:   Agnes

Født:    2/2-2019Informasjon:

Begge foreldrene til Agnes er døde. Hun bor hos sine besteforeldre som tar seg av 6 barn.  Agnes har 4 søsken, 3 av dem bor sammen med andre familiemedlemmer, mens Agnes og ei yngre søster bor hos besteforeldrene.

 

Agnes går på skolen, men ettersom besteforeldrene ikke har noen fast inntekt slik at de kan betale for skoleutstyret og for skolen går hun ikke fast på skolen. Her er ikke skolen gratis, så de må betale for skolegang, skoleutstyr og uniform.  Greier de ikke dette, så blir barna sendt hjem.

 

Ettersom besteforeldrene tar seg av så mange barn, sliter de med å skaffe mat og annet som barna trenger.

 

Agnes trenger støtte til skolegang og helsehjelp.

Agnes har ingen fadder, og det vil bety mye for hennes framtid om du vil støtte henne slik at hun kan få skolegang og medisinsk hjelp.


KenyaHjelpen drives av frivillige, og våre medarbeidere jobber gratis etter eget ønske og interesse for å kunne hjelpe sine medmennesker. Det betyr at absolutt alt, -100% av det beløpet du bidrar med går direkte til barna. Ingenting forsvinner underveis eller brukes på andre ting.